Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm việc với Sở Y tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/4, Đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn làm việc với Sở Y tế để đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm việc với Sở Y tế.

Đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm việc với Sở Y tế.

Năm 2023, Sở Y tế được nghiệm thu 01 đề tài cấp tỉnh; 06 đề tài được công nhận kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh và triển khai 02 dự án khoa học cấp tỉnh. Toàn ngành phê duyệt thuyết minh 57 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (trong đó nghiệm thu 49 đề tài nghiên cứu khoa học, 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật).

Năm 2024, Sở Y tế tiếp tục ứng dụng và nhân rộng các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã nghiệm thu. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai 63 thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt năm 2024 để nghiệm thu. Đề xuất, đặt hàng 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2025…

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Y tế thời gian qua. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở sau khi có kết quả nghiệm thu được Sở Y tế nhân rộng tại các đơn vị trong ngành và được các đơn vị triển khai nhân rộng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tăng cường công tác đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ; tăng cường thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh…/.

Xem thêm