Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh triển khai Chương trình FFF II

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Ngày 01/3, tại thành phố Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại (FFF), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh triển khai Chương trình FFF II năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Chương trình FFF II năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn và một số khó khăn của các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), nông dân sống dựa vào rừng ở Bắc Kạn hiện nay.

Năm 2022, Chương trình FFF II nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan. Các thành viên THT, HTX nhiệt tình tham gia hoạt động do Ban Quản lý Chương trình Trung ương và cấp tỉnh tổ chức.

Các mô hình hỗ trợ bước đầu góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hữu cơ, liên kết sản xuất, gia tăng giá trị dưới tán rừng. Khả năng xây dựng, phát triển sản phẩm của các HTX ngày càng được nâng lên, điển hình như: HTX Yến Dương, HTX Nhung Lũy nghiên cứu, chế biến sản phẩm từ bí thơm, trúc; đề xuất và tiếp cận một số chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh…

Đại diện HTX Hoa Sơn (Ba Bể) chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình FFF II.

Đại diện HTX Hoa Sơn (Ba Bể) chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình FFF II.

Năm 2023, Chương trình FFF II tiếp tục duy trì hoạt động nhóm nòng cốt cộng đồng ở cấp xã. Tiếp tục hỗ trợ THT, HTX trong sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại; rà soát nhu cầu, hỗ trợ thành lập mới THT, HTX. Hỗ trợ xây dựng, duy trì các mô hình rừng, trang trại, mở rộng diện tích mô hình sản xuất hữu cơ. Hỗ trợ Liên hiệp HTX Rừng và trang trại (Ba Bể), HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn (Chợ Mới) triển khai hiệu quả dự án nhỏ…

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số chính sách mới về phát triển rừng và trang trại; chính sách bảo hiểm xã hội đối với nông dân, thành viên THT, HTX. Đồng thời thảo luận và bàn giải pháp thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển rừng gỗ lớn, nông - lâm nghiệp kết hợp, đa dạng thu nhập từ rừng và cảnh quan rừng.../.

Xem thêm