Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2022

Sáng 03/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2022 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hơn 10 văn bản pháp luật mới được giới thiệu tại Hội nghị.
Hơn 10 văn bản pháp luật mới được giới thiệu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản luật mới, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Nhà ở; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự (các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (hai luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Những văn bản được lựa chọn giới thiệu tại hội nghị đều là những văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống, kinh tế của mỗi người dân, doanh nghiệp, địa phương và thực thi luật pháp tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Với khối lượng lớn các nội dung văn bản luật cần triển khai, giới thiệu tại hội nghị, để bảo đảm hoàn thành chương trình đạt chất lượng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các báo cáo viên bằng kinh nghiệm công tác, kiến thức thực tế tập trung truyền đạt những nội dung mới, cơ bản, quan trọng và sát với tình hình địa phương của văn bản luật; đại biểu dự hội nghị tập trung chú ý lắng nghe, qua đó nắm bắt và tổ chức tuyên truyền, triển khai, vận dụng tại cơ sở, đơn vị mình một cách kịp thời, hiệu quả./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm