Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng

BBK - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển hợp đồng lao động công việc hỗ trợ, phục vụ của đơn vị.

Xem thêm