Huyện ủy Pác Nặm bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện bám sát nội dung tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp để triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của huyện chịu tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tại các địa phương dịp đầu năm, chỉ đạo các cấp, ngành chủ động nắm dư luận và mọi hoạt động ở địa bàn được phân công phụ trách.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, chủ động ban hành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Các cơ quan khối nội chính thường xuyên phối hợp, giải quyết kịp thời các công việc liên quan...

Bộ phận Văn phòng huyện ủy Pác Nặm tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thích ứng với công tác phòng, chống Covd-19
Bộ phận Văn phòng Huyện ủy Pác Nặm tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thích ứng với phòng, chống Covd-19.

Song song với đó, Huyện ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính và ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, cấp ủy, UBKT đã kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở được 85 tổ chức đảng và 118 đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. 

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương vận động Nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương cày ải, làm đất đối với diện tích đất ruộng, soi bãi để gieo trồng cây vụ xuân, trong đó cây lương thực có hạt tổng diện tích gieo trồng 2.637ha. Chuyển cơ cấu cây trồng vụ xuân 164ha; 100ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên. Thực hiện các cây trồng khác vụ xuân tổng diện tích 338ha. Đến nay sản xuất vụ xuân của huyện đảm bảo theo đúng tiến độ khung thời vụ.

Hiện nay Pác Nặm đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trung tâm huyện để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 xây dựng trung tâm xã Bộc Bố trở thành thị trấn. Phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường 258B khu vực nội thị; cải tạo, nâng cấp đường Bộc Bố - Nhạn Môn và dự án cải tạo, nâng cấp đường Bộc Bố - Giáo Hiệu - Công Bằng. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào chợ trâu, bò xã Nghiên Loan, khu tổ chức lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh và một số điểm có lợi thế trở thành điểm du lịch…

Ngoài ra, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư và duy trì sử dụng phần mềm dùng chung hiệu quả, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 4 của huyện đạt 65,33%.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Huyện ủy Pác Nặm sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 03 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính. Phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp trở thành hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm