Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND phường Đức Xuân

Chiều 30/6, Đoàn kiểm tra công vụ do đồng chí Lê Văn Hội- Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn).

Công bố kết luận kiểm tra
Đồng chí Lê Văn Hội công bố kết luận kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND phường Đức Xuân thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; quy chế văn hóa công sở, đề án văn hóa công vụ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cho thấy trên hệ thống phần mềm điện tử của phường Đức Xuân có 08 hồ sơ đang giải quyết quá hạn, trong đó 03 hồ sơ đã giải quyết xong, nhưng chưa cập nhật xử lý trên hệ thống phần mềm điện tử.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở UBND phường Đức Xuân khắc phục hạn chế nêu trên./.

Việt Bắc

Xem thêm