Lấy ý kiến dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng nay (05/5), Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi).
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Đối với dự thảo Luật hợp tác xã (HTX) (sửa đổi) có 12 Chương, 115 Điều. Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung nghiên cứu và đóng góp một số ý kiến chưa phù hợp hoặc còn vướng mắc trong thực tế như: Tại Điều 79 về chuyển nhượng phần góp vốn, nên quy định không cho phép chuyển nhượng phần góp vốn như quy định của luật hiện hành để giữ đúng bản chất của HTX, hạn chế việc thâu tóm quyền lực và lợi ích. Tuy nhiên, dự thảo Luật nên cho phép chuyển nhượng phần góp vốn trong nội bộ HTX với một tỷ lệ nhất định; cần quy định rõ hơn về việc xử lý tài sản chung của HTX do hiện nay thực hiện còn có nhiều vướng mắc;

Việc dùng tài sản chung của HTX để thế chấp vay vốn gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngoài tài sản chung bảo đảm, các tổ chức tín dụng nên xem xét đến điều kiện năng lực tài chính và hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn phát triển…

Ông Dương Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh HTX nêu góp ý kiến tại Hội nghị.Ông Dương Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh HTX nêu góp ý kiến tại Hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi) gồm có 8 Chương, 74 Điều. Các đại biểu cho rằng: Việc thi hành Luật Giá đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc quản lý giá của Nhà nước nhằm đảm bảo giá cả vận hành theo cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể.

Tuy nhiên, cũng có những nội dung cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của thực tiễn. Do đó, dự thảo cần đảm bảo chặt chẽ, thống nhất; đề nghị bổ sung Điểm c, Khoản 4, Điều 3 danh mục bình ổn giá có cả mặt hàng vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, vắc xin cho người; đối với Khoản 3, Điều 7, bổ sung hành vi nghiêm cấm là nghiêm cấm hành vi thuê mượn thẻ thẩm định viên về giá; bổ sung thêm nguyên tắc độc lập, khách quan trong hoạt động định giá của Nhà nước;

Việc định giá tài sản công tịch thu còn vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện; nhiều cuộc thẩm định giá trong tố tụng hình sự, công ty tư vấn không muốn tham gia, hợp tác, có quy định đối với cơ quan trong hệ thống doanh nghiệp được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực định giá có trách nhiệm tham gia trong lĩnh vực này.../.

Xem thêm