Lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Kạn

BBK -Chiều 27/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng và đề xuất các nội dung chính sách hỗ trợ phát triển mô hình “Điểm du lịch” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cho biết: Sau khảo sát thực trạng hoạt động du lịch tại 18 thôn, bản có tài nguyên, tiềm năng trên địa bàn tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo, đề xuất 02 phương án hỗ trợ phát triển mô hình “Điểm du lịch” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng: Việc xây dựng phương án hỗ trợ phát triển mô hình “Điểm du lịch” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026 là cần thiết. Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp một số ý kiến và nhất trí lựa chọn phương án 2 hỗ trợ phát triển mô hình “Điểm du lịch” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình gợi ý đơn vị giao nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh tiếp tục nghiên cứu những vị trí tiềm năng; tập trung vào một hoặc hai lợi thế trước. Khi triển khai, nên có người làm du lịch (có người chỉ đạo, dẫn dắt); đầu tư ban đầu trước xem có hiệu quả rồi nhân rộng sau…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Về quan điểm, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng hay chính sách hỗ trợ điểm du lịch Bắc Kạn cần phải được làm rõ và cần được thống nhất lại. Về phạm vi, đồng chí đề nghị chọn phương án 2 nhưng cần có sự phù hợp, lựa chọn tập trung để mô hình gắn với chính sách. Các nội dung hỗ trợ gồm kinh phí quy hoạch, kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ lãi suất vay vốn, hỗ trợ nguồn nhân lực… đều cần tính toán phù hợp, chỉnh sửa để kịp thông qua chính sách này trong kỳ họp HĐND tỉnh thời gian tới./.

Xem thêm