Năm trọng tâm thực hiện Chương trình GDPT 2018

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, 7, 10; thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, 9 và 12.

Thực hiện khối lượng công việc tương đối lớn, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu. Về chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, trên cơ sở 411 chỉ tiêu viên chức được UBND tỉnh bổ sung cho ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đã phân bổ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo quy định.

Tham mưu việc rà soát, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ theo hướng ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học. Linh hoạt bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, những khối lớp triển khai thực hiện trước thì cần ưu tiên bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định đối với mỗi cấp học.

Có phương án bố trí giáo viên theo cách thức một giáo viên dạy liên trường, liên cấp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp để đáp ứng thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính của Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính của Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.

Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho 86 giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở cấp Tiểu học đối với lớp 3; bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư 19, cấp chứng chỉ cho 5.740 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Các đơn vị đã quan tâm bố trí nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa các phòng học và các phòng chức năng phục vụ dạy và học, cũng như phục vụ điều kiện ăn ở cho học sinh. Sửa chữa 207 phòng học; 115 phòng bộ môn và các phòng thuộc khối hỗ trợ học tập; sửa chữa nhà vệ sinh, mua sắm bàn, ghế, trang bị ti vi, máy chiếu; máy tính cho học sinh, giáo viên và một số thiết bị dạy học khác.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023. Để chuẩn bị cho việc lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 Sở đã triển khai việc góp ý bản mẫu SGK; triển khai tới phòng GD&ĐT, quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 của Bộ GD&ĐT; phối hợp với các đơn vị cung ứng SGK tổ chức các hội nghị giới thiệu SGK tới cán bộ quản lý, giáo viên; ban hành văn bản hướng dẫn việc lựa chọn SGK trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng, biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương cơ bản được thực hiện theo kế hoạch.

Toàn ngành vừa tổ chức Sơ kết học kỳ I, đánh giá cho thấy chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Việc tổ chức thực hiện dạy học theo Chương trình GDPT 2018 đối với các lớp theo lộ trình được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, phù hợp với thực tiễn địa phương; học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu cần đạt theo quy định của chương trình, phát huy được các phẩm chất, năng lực trong quá trình học tập.

Phát biểu chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tại cuộc giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cấp, các ngành bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để thực hiện linh hoạt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới, phù hợp với địa phương và quy định của bộ, đồng thời cần xác định rõ đây là chủ trương lớn của Đảng phải quyết tâm thực hiện với sự vào cuộc của toàn xã hội, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương này./.

Xem thêm