Chào mừng Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn (2021-2023)

Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Xác định công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong bốn khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.
Qua phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến (Ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua).

Qua phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến (Ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua).

Kế thừa kết quả đạt được trong những năm trước và căn cứ Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức hưởng ứng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua. Thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều nội dung, chương trình thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

Các phong trào thi đua, như: "Bắc Kạn đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... được triển khai rộng khắp và cụ thể hoá các tiêu chí cho phù hợp với thực tế hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động ban hành văn bản, kế hoạch để thực hiện

Ông Hoàng Minh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Qua thực tế theo dõi việc triển khai cho thấy, các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng lĩnh vực cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị được giao và thực tiễn của từng ngành, địa phương. Việc đánh giá kết quả được thực hiện định kỳ hằng năm gắn với đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Các điển hình tiên tiến có tính nổi trội, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ; tác động tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Thông qua các phong trào đã có nhiều tập thể điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước được Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, như: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã: Quang Thuận, Dương Phong (Bạch Thông), Trần Phú (Na Rì)...

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã phấn đấu lao động sáng tạo, tích cực tham mưu và được các cấp biểu dương, khen thưởng, như: Bà Nguyễn Thị Vinh, Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ); bà Lê Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn); Thượng tá Trịnh Tiến Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Thiếu tá Tống Hữu Thế (Công an tỉnh); ông Phạm Văn Khắc, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, xã Quân Hà (Bạch Thông)…

Cùng với công tác biểu dương, khen thưởng thì hoạt động tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng được coi là một trong những kênh quan trọng, nhằm cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua. Ngoài được biểu dương, tôn vinh tại địa phương, hằng năm tỉnh còn lựa chọn từ 3 đến 5 mô hình, gương điển hình tiêu biểu gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để giới thiệu, tuyên truyền. Điều này càng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình. Đồng thời, gắn công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến với biểu dương, khen thưởng, đặc biệt chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất.../.

Xem thêm