Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp.
Truyền thông trực tiếp về TGPL tại huyện Pác Nặm.

Truyền thông trực tiếp về TGPL tại huyện Pác Nặm.

Thời gian qua, công tác truyền thông về TGPL cho người nghèo, cận nghèo luôn được chú trọng thực hiện và lồng ghép chặt chẽ với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

8 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã phối hợp với UBND cấp xã tổ chức truyền thông về TGPL ở cơ sở tại 52 điểm/27 xã trên địa bàn tỉnh, với 1.977 lượt người tham dự; cấp phát 1.977 quyển tài liệu truyền thông về TGPL. Cùng với đó, truyền thông về TGPL và cấp phát 728 quyển tài liệu truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính...

Để đa dạng hóa hình thức truyền thông, Trung tâm đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn thực hiện chương trình tọa đàm về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; chương trình tọa đàm về TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, tổ chức biên soạn, in 24.000 tờ gấp về trợ giúp pháp lý để cung cấp cho các hộp tin tại các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thanh tra, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã, đồng thời cấp phát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm chú trọng triển khai nội dung TGPL trong các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua soạn thảo, in ấn và cấp phát 1.500 cuốn Sổ tay “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số” cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người có liên quan trên địa bàn tỉnh; soạn thảo, in ấn và cấp phát 1.200 cuốn sách “Hỏi - Đáp TGPL cho người dân tộc thiểu số” cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các buổi hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL cho người dân tộc thiểu số, cán bộ thôn bản và các hội, đoàn thể…

Ngoài công tác truyền thông, Trung tâm còn tham gia tố tụng, tư vấn, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Trung tâm tiếp 82 lượt công dân tại trụ sở; hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 25 việc. Tiếp nhận và thực hiện 313 vụ việc/313 lượt người có đơn yêu cầu TGPL. Trong đó, về hình thức, 313 vụ việc tham gia tố tụng. Về diện người được trợ giúp pháp lý, gồm: 211 người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 42 người thuộc hộ nghèo; 33 trẻ em; 01 người khuyết tật có khó khăn tài chính... Các vụ việc được thụ lý và giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các trợ giúp viên pháp lý, luật sư do Trung tâm chỉ định đã tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp.

Ông Lý Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Hoạt động TGPL miễn phí là chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được thực hiện từ nhiều năm nay nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Các đối tượng được trợ giúp gồm: Người nghèo, người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Đây đều là đối tượng chính sách, người yếu thế có điều kiện tiếp cận pháp luật hạn chế nên công tác truyền thông luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm nội dung chính xác nhưng dễ hiểu nhất. Trong các buổi truyền thông, cán bộ của Trung tâm dành nhiều thời gian giải đáp thắc mắc với từng sự việc cụ thể, giúp bà con hiểu tường tận hơn các quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ TGPL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác này. Tăng cường TGPL ở cơ sở nhằm giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận tốt với dịch vụ trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tiếp tục đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, qua đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.../.

Xem thêm