Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Theo khoản 12, Điều 33, Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý... người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp một trong những loại giấy tờ sau để chứng minh mình là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính:

Theo “Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

…12. Giấy tờ chứng minh là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính gồm một trong các loại giấy tờ sau:

a) Quyết định tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo một trong các loại giấy tờ: Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám và điều trị thương tích do hành vi bạo lực gia đình gây ra; Quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; Quyết định xử lý vi phạm hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.”

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, có khó khăn về tài chính?

Căn cứ Khoản 13 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý để chứng minh mình là nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, có khó khăn về tài chính, người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;

- Giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân theo quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống mua bán người, cụ thể:

+ Giấy xác nhận của cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Giấy xác nhận của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Giấy xác nhận của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân.

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính?

Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ để chứng minh mình là người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính quy định tại Khoản 14 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, gồm có:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 14. Giấy tờ chứng minh là người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

b) Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người nhiễm HIV.”

Trong đó, giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP gồm: “Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;”./.

Xem thêm