Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 09 người thực hiện trợ giúp pháp lý

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đến nay có 09 người thực hiện trợ giúp pháp lý, gồm có 07 trợ giúp viên pháp lý và 02 luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Cụ thể, Trợ giúp viên pháp lý gồm:

+ Ông Sầm Văn Kính, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

+ Ông Lý Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

+ Bà Hoàng Thị Thu Hà, Phòng Nghiệp vụ - Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

+ Ông Sầm Đức Tùng, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 (huyện Ngân Sơn).

+ Ông Đinh Xuân Diệu, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 (huyện Ba Bể).

+ Bà Nguyễn Phương Bằng, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 (huyện Pác Nặm).

+ Bà Đỗ Thị Xuân, Phụ trách Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 (huyện Na Rì).

- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý gồm:

+ Ông Hoàng Đình Toàn, số nhà 06, tổ 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Ông Vi Hiệp Cử, số nhà 127, tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm