Nâng cao trách nhiệm quản lý vốn ngân sách đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để phát huy hiệu quả quản lý vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các ban quản lý dự án đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu và quản lý sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.
Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Có mặt tại dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, chúng tôi ghi nhận đoạn đầu tuyến từ km0 đến km10 các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện thảm mặt đường. Đến nay đã hoàn thiện thảm được khoảng 4km mặt đường, dự kiến trong tháng 7/2023 sẽ thảm mặt xong khoảng 10km đầu. Hiện nay việc đi lại của người dân xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đã cơ bản đi trên tuyến đường mới.

Đây là một trong những dự án lớn, trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn triển khai. Bên cạnh đó Ban còn là chủ đầu tư của Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh và Dự án Xây dựng hạ tầng khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN hơn 3.600 tỷ đồng, để triển khai thực hiện 09 dự án và 01 chương trình MTQG.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết: Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Ngoài công tác kiểm tra đánh giá về mặt kỹ thuật và giá, chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu kiểm tra kinh nghiệm và năng lực thực tế của nhà thầu thông qua các hợp đồng đã thực hiện trước đó. Công tác lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả.

Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành. Ban đã kiểm soát chi đối với tiền tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu. Cụ thể là trong thời gian thực hiện hợp đồng, tiền tạm ứng, thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản tiền gửi của nhà thầu xây lắp. Mọi khoản chi từ tài khoản tiền gửi của nhà thầu xây lắp phải được Ban QLDA chấp thuận để đảm bảo rằng tiền tạm ứng, thanh toán phải được phục vụ cho việc triển khai gói thầu.

Việc nâng cao trách nhiệm quản lý nguồn vốn, chất lượng công trình là nhiệm vụ rất quan trọng đối với các Ban QLDA.

Việc nâng cao trách nhiệm quản lý nguồn vốn, chất lượng công trình là nhiệm vụ rất quan trọng đối với các Ban QLDA.

Để đảm bảo chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng, các giải pháp đang được Ban áp dụng là hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, từ đó rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, Ban QLDA đã thành lập các tổ công tác quản lý thi công để trực tiếp theo dõi, đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát hiện trường: Ban QLDA đã thực hiện lắp đặt camera giám sát trên công trường thi công tại các vị trí trọng yếu để chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công kịp thời.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao từ năm 2021 - tháng 6/2023 là hơn 500 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 40 dự án.

Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Các công trình được đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt tác động về mặt xã hội. Ban luôn đề cao trách nhiệm trong công tác quản lý nguồn vốn, tham mưu công tác lựa chọn đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới các công trình, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình; đôn đốc giám sát, đẩy nhanh chất lượng các công trình; giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra. Phấn đấu tất cả các dự án hoàn thành đúng tiến độ, để phát huy nguồn vốn đầu tư có hiệu quả.../.

Xem thêm