Ngân Sơn thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã

BBK -  Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

Xem thêm