Ngành Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo cho các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện cơ chế chính sách, giải pháp linh hoạt, đảm bảo an toàn, hiệu quả góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Agribank Bắc Kạn tập trung các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khách hàng đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Agribank Bắc Kạn tập trung các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khách hàng đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023, các ngân hàng đã triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN; tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP...

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn Bắc Kạn ước thực hiện đến 31/12/2023 đạt 13.640 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2022 (kế hoạch đề ra là tăng từ 8% - 10%). Trong đó, huy động vốn của tổ chức kinh tế, chiếm 23,5%, tăng 7,5% so với cuối năm 2022; huy động vốn của Nhân dân chiếm 76,5%, tăng 10,8% so với cuối năm 2022.

Các ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm, chương trình huy động vốn đa dạng, linh hoạt, ứng dụng công nghệ số. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận và quản lý nguồn ngân sách địa phương ủy thác với số vốn nhận ủy thác là 28,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đến 31/12/2023 ước đạt 12.450 tỷ đồng, tăng 5% so với 31/12/2022 (kế hoạch đề ra, tăng 4% - 6%), trong đó dư nợ ngắn chiếm 25%; trung, dài hạn chiếm 75%.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp... nắm bắt thông tin về khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tham gia các Hội nghị đối thoại của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, nông dân; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri những nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho khách hàng trong tiếp cận nguồn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cho biết: Các chi nhánh tổ chức tín dụng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Năm 2024, ngành Ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn, cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Dự kiến các chỉ tiêu hoạt động ngân hàng năm 2024 sẽ huy động vốn tăng từ 8% - 10% so với cuối năm 2023; dư nợ tăng từ 6% - 8% so với cuối năm 2023; nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 3% trong tổng dư nợ.

Các ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, cho khách hàng, giảm lãi suất cho vay, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, cho vay các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2023, ngành Ngân hàng đã cung ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt cho lưu thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối kho, quỹ, giao dịch tiền mặt. Theo đó tổng thu tiền mặt thực hiện năm 2023 ước đạt 20.800 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước; chi tiền mặt 22.300 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền mặt trên địa bàn đáp ứng 93% nhu cầu chi. Toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Kạn (BIDV).Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Kạn (BIDV).

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các chi nhánh tổ chức tín dụng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn; cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tuân thủ các quy định của pháp luật về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ.../.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm