Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đối với ngành Nội vụ, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng tâm”, ngành Nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của đất nước và xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, ngành Nội vụ xác định tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ và 06 nhóm giải pháp trọng tâm; quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề về: Tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế; xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập... góp phần bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị ngành Nội vụ phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành để thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính; hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…/.

Xem thêm