Người tốt - Việc tốt

Người có uy tín gương mẫu vận động Nhân dân không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Với cương vị là Trưởng thôn, người có uy tín, ông Giàng Á Tịnh chủ động tham mưu cho Chi ủy Chi bộ chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Thông Lủng Pạp của ông Giàng Á Tịnh cách trung tâm xã Cao Tân (Pác Nặm) 12km. Thôn có 75 hộ, với 398 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 96%. Những năm trước đây tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống (TH&HNCHT) thường xuyên diễn ra.

Ông Giàng Á Tịnh đã nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền bằng cả sự tận tâm và trách nhiệm, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, vận động các gia đình có con độ tuổi từ 15 đến dưới 18 nhận thức được TH&HNCHT là hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tương lai và chất lượng giống nòi; vận động và không để các hộ gia đình tổ chức đám cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn.

Năm 2020, ông Tịnh đã vận động được 02 cặp không tổ chức cưới khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định. Trong năm này, cả thôn không có tình trạng TH&HNCHT. Học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 thôn duy trì không còn tình trạng TH&HNCHT. Thôn hiện có 09 con em trong thôn tốt nghiệp THCS và 03 em tốt nghiệp THPT, đi học chuyên nghiệp.

Để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, ông Giàng Á Tịnh đã tuyên truyền, vận động 07 hộ gia đình hiến 17.000m2 làm đường, tương ứng với số tiền hơn 100 triệu đồng; vận động 05 hộ hiến 4.300m2 đất để đổ bê tông mở rộng mặt đường, tương ứng với số tiền hơn 14 triệu đồng. Đồng thời, vận động Nhân dân góp 80 ngày công đắp lề, đổ bê tông đường, tương ứng số tiền hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn hòa giải thành công 07 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; vận động người dân giao nộp 05 khẩu súng các loại.

Hiện nay, tuy còn nhiều khó khăn nhưng thôn Lủng Pạp đang từng bước tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước qua các Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, dự án khác giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thôn.

Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, ông Giàng Á Tịnh là người có uy tín được bà con nhân dân thôn Lủng Pạp tin tưởng, quý mến. Tới đây, ông được cử đi dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại tỉnh.

Lương Đình Bảo (Ban Dân tộc tỉnh)

Xem thêm