Pác Nặm: Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng

Ngày 19/7, UBND huyện Pác Nặm tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt và nghiên cứu 05 chuyên đề liên quan đến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng như: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng năm 2018; các nghị định, thông tư liên quan tới công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng và các văn bản thi hành...

Thông qua đó giúp các đại biểu nắm vững được nội dung cơ bản, nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thanh Hảo

Xem thêm