Phê duyệt đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1304/QĐ-BTNMT ngày 15/5/2024, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn với các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát của Chủ đầu tư.

z5441676227396_29742c176890a397fe6a1c56b60cb8c0.jpg
Diện tích trong phạm vi GPMB tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại xã Thanh Vận (Chợ Mới).

Tuyến đường cao tốc Chợ Mới- Bắc Kạn có chiều dài khoảng 28,8km, nằm trong ranh giới địa lý hành chính của các xã: Thanh Thịnh, Nông Hạ, Thanh Mai, Thanh Vận (huyện Chợ Mới) và xã Nông Thượng, phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn.

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng khoảng 18,7ha đất rừng sản xuất có nguồn gốc rừng tự nhiên và khoảng 25,6ha đất trồng lúa 2 vụ trở lên.

Biện pháp bảo vệ môi trường yêu cầu thực hiện gồm: Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung và các biện pháp khác trong giai đoạn thi công, xây dựng. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất; tác động tới hệ sinh thái; phương án phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường.

Hiện nay Chủ đầu tư là Ban QLDA 2 (Bộ Giao thông vận tải) đang tích cực triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công trong tháng 9/2024.

Xem thêm