Sở TT&TT tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông tin và truyền thông năm 2023

BBK -  Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn Thông báo Kế hoạch số 88/KH-STTTT ngày 26/6/2023 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông tin và truyền thông năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm