Tập huấn lồng ghép về giới cho cán bộ, công chức

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong các ngày 07 - 08/9, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.
Đồng chí Phan Thị Na, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Đồng chí Phan Thị Na, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình 2 của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Tại lớp tập huấn, gần 40 học viên được báo cáo viên trao đổi những kiến thức, nội dung về khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới, vấn đề giới nổi bật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép giới, phân tích giới và ngân sách có trách nhiệm giới… Thảo luận, chia sẻ những nội dung liên quan về thực trạng định kiến, khuôn mẫu, phân biệt đối xử về giới và các giải pháp để nâng cao nhận thức, thái độ về giới.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị có thêm kiến thức và kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em./.

Xem thêm