Tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thương mại điện tử

Trong 02 ngày (21-22/9), Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, ông Võ Xuân Nam, phụ trách đào tạo và giảng viên thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phổ biến, cung cấp kiến thức về thương mại điện tử và các chính sách; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, thống kê thương mại điện tử; lập kế hoạch phát triển thương mại điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc…

Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về thương mại điện tử, kỹ năng quản lý và ứng dụng thương mại điện tử; đồng thời cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử và một số chủ trương, định hướng, kế hoạch triển khai của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị sẽ chủ động tham mưu tỉnh triển khai có hiệu quả công tác thương mại điện tử. Đồng thời có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, các cấp trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm