Tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy môn thể thao đẩy gậy gắn với phát triển du lịch Bắc Kạn

BBK - Cục Thể dục thể thao vừa phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Khai mạc lớp tập huấn tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy môn thể thao đẩy gậy gắn liền với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2023.
Giảng viên Cục Thể dục Thể thao phổ biến nội dung tập huấn.

Giảng viên Cục Thể dục Thể thao phổ biến nội dung tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Bắc Kạn. Lớp diễn ra từ ngày 27/9 đến 01/10/2023.

Các học viên thực hành kỹ thuật môn đẩy gậy.

Các học viên thực hành kỹ thuật môn đẩy gậy.

Nội dung tập huấn gồm: Thực hành hướng dẫn kỹ thuật môn đẩy gậy; thực hành các bài tập kỹ thuật phối hợp với triển khai công tác tổ chức mô hình, cách thức hướng dẫn người tham gia; thông tin về đặc điểm, tình hình, thực trạng phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn…

Sau nội dung tập huấn, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi đấu thực nghiệm môn đẩy gậy tại sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể", dự kiến tổ chức ngày 20 - 22/10/2023 tại huyện Ba Bể./.

Xem thêm