Tập trung sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Vụ mùa năm nay, tỉnh Bắc Kạn gieo cấy 14.049ha lúa, trong đó thực hiện giống lúa chất lượng hơn 2.500ha. Hiện nay, các huyện, thành phố đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu kết thúc thời vụ trong tháng 7.
Nông dân xã Vi Hương (Bạch Thông) tranh thủ gieo cấy.

Nông dân xã Vi Hương (Bạch Thông) tranh thủ gieo cấy.

Bám sát lịch thời vụ

Những ngày này, không khí sản xuất vụ mùa đang diễn ra khẩn trương, hầu hết các cánh đồng chủ động được nguồn nước đã cơ bản cấy xong. Bà Hoàng Thị Liệu, thôn Bản Trù, xã Chu Hương (Ba Bể) cho biết: “Nhờ chủ động về nguồn nước, gia đình tôi đã gieo cấy xong hôm 18/7 với 2.000m2 giống Bao thai. Gia đình tôi để mạ cứng cáp mới mang đi cấy, như vậy sẽ hạn chế được ốc bươu vàng gây hại, không phải bổ sung, tra dặm lại nhiều lần”.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, đến ngày 18/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 45% diện tích, trong đó một số huyện có phong trào cấy sớm, tiến độ đạt từ 60-80%, như: Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm. Trong đó, có diện tích vụ mùa sớm đã hồi xanh, đẻ nhánh, bước vào giai đoạn chăm sóc đợt 1. Một số địa phương còn lại gieo cấy đạt khoảng 50% diện tích, lý do cấy muộn hơn nơi khác vì xuất phát yếu tố đặc thù của vùng.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tỉnh cho biết: Công tác chỉ đạo sản xuất tại các địa phương đã có sự chủ động, nguồn cung ứng vật tư ổn định, cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa nên việc giải phóng đất nhanh. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với khô hạn đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, nhất là diện tích đất canh tác lúa 1 vụ. Hiện ngành đang đôn đốc các địa phương cố gắng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy.

Sử dụng đúng cơ cấu giống

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu sản lượng thóc vụ mùa đạt 68.597 tấn, để đạt được kết quả đó, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, sử dụng cơ cấu giống. Theo đó, tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng các giống lúa tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng đưa vào thực hiện, bố trí các nhóm giống lúa có cùng thời gian sinh trưởng theo từng vùng sản xuất để thuận lợi cho chăm sóc, quản lý sâu bệnh và thu hoạch. Khuyến khích sử dụng nhóm giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 120 - 130 ngày, gồm: Bao thai, Hương thơm số 1, Nếp 97, Khẩu Nua Lếch, Sán ưu 63, Nhị ưu 838, Syn 98, Đại dương 1.. Nhóm giống lúa thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày, gồm: Khang dân, Việt lai 20, Hà Phát 3...

Khuyến cáo sử dụng các giống đã được gieo cấy tại địa phương từ 3 vụ trở lên, cho năng suất, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Tuyệt đối không đưa các giống mới chưa được đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh tại địa phương vào sản xuất.

Cánh đồng lúa mùa xã Nông Hạ (Chợ Mới) đã cơ bản cấy xong.

Cánh đồng lúa mùa xã Nông Hạ (Chợ Mới) đã cơ bản cấy xong.

Vụ này, tỉnh tiếp tục có kế hoạch thực hiện trên 2.500ha giống lúa chất lượng như: Giống lúa Bao thai, gạo Nhật J02, giống nếp địa phương (Khẩu Nua Lếch, nếp Tài…), trong đó 200ha lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục vận dụng hiệu quả Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa bằng cách vận động bà con chuyển đổi từ phương thức sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ nhằm từng bước hình thành vùng nông nghiệp sạch, bền vững.

Thời vụ gieo cấy sắp kết thúc, các địa phương căn cứ vào điều kiện từng vùng cần bám sát phương án sản xuất của tỉnh, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kiểm tra, đôn đốc tiến độ gieo cấy. Đồng thời, hướng dẫn áp dụng có các biện pháp khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh hại, chủ động chuyển đổi sang các loại cây trồng khác phù hợp với chân ruộng cạn, thiếu nước, đảm bảo khung thời vụ gieo cấy của tỉnh.../.

Xem thêm