Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức

BBK - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức (không qua thi tuyển), cụ thể như sau:

Xem thêm