Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 10/7, Sở Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025.

z5620495528397_ee62f71327cc22c0d05b2a6713291f74.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) lĩnh vực công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 289.766 triệu đồng, tăng 9,44% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 41,5% kế hoạch giao; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 891.490 triệu đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 98%.

Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh nhìn chung diễn ra ổn định, hàng hoá được lưu thông thuận lợi, phong phú, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh; hoạt động xuất, nhập khẩu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt 19,475 triệu USD, tăng 37,25% so với cùng kỳ, đạt 63,23% kế hoạch năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cùng kỳ, đạt 57,21% kế hoạch giao năm 2024 và đạt 50,2% kịch bản tăng trưởng năm 2024 đề ra… Một số mặt công tác khác như: Cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra được duy trì triển khai thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Công thương cũng còn những khó khăn nhất định, như: Các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động sản xuất không đảm bảo được sản lượng như mục tiêu đề ra của tỉnh; một số dự án công nghiệp, năng lượng, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển khai còn chậm so với kế hoạch; hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh chưa được chủ động, đa số các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất vẫn trông chờ vào nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến thương mại…

z5620495440595_57bce36e8dbe600326bfd1c8f30cea4e.jpg
Giám đốc Sở Công thương, ông Hà Sỹ Thắng báo cáo các mặt hoạt động của ngành trong 6 tháng đầu năm 2024.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2024, ngành Công thương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể như: Thường xuyên rà soát thực tế tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có giá trị gia tăng cao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đảm bảo sản xuất đủ công suất thiết kế. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công năm 2024 theo kế hoạch.

Về thương mại, dịch vụ, thực hiện tốt công tác bình ổn giá và dự báo tình hình thị trường kịp thời, sát thực tế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của Nhà nước về giá hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử…/.

Xem thêm