Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến

Chiều 12/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo chuyên đề về một số nội dung quan trọng liên quan đến phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo một số nội dung chính trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị "Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Nghe đồng chí Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các chuyên đề: Một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày chuyên đề về chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm