TP. Bắc Kạn: Thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ

BBK - Là ngành kinh tế chủ lực, trong giai đoạn 2017-2022 lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố Bắc Kạn có tốc độ tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân, giúp diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.
Dịch vụ ăn uống tại trung tâm thương mại Winmart Bắc Kạn.

Dịch vụ ăn uống tại trung tâm thương mại Winmart Bắc Kạn.

Nhằm đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025, thành phố Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạnh ngành thương mại, dịch vụ.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND thành phố đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Chú trọng quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống chợ, nhà hàng, khách sạn; phát huy hiệu quả kinh doanh các chợ truyền thống. Quan tâm phát triển doanh nghiệp số, thương mại điện tử và sản xuất thông minh; xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình VietGAP và liên kết chuỗi giá trị...

Những nỗ lực trên đã góp phần giúp ngành thương mại của thành phố phát triển nhanh chóng cả quy mô và chất lượng. Mạng lưới chợ, siêu thị ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống Nhân dân ngày một đi lên.

Tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu của thành phố tăng từ 55,4% lên 57,5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 đạt 3.531 tỷ đồng (tăng 880 tỷ đồng so với năm 2017); tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6,93%/năm. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 01 trung tâm thương mại, 04 chợ, 01 siêu thị, có 3.888 hộ sản xuất kinh doanh, hơn 433 doanh nghiệp, HTX hoạt động thường xuyên.

Đặc biệt, tại thành phố Bắc Kạn bước đầu hình thành, tăng nhanh các loại hình kinh doanh, dịch vụ thương mại, dịch vụ theo hướng tích cực, văn minh, hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng... Các loại hình dịch vụ như vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông... cũng phát triển mạnh. Hạ tầng thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, đa dạng.

Các loại hình dịch vụ khác như y tế, tư vấn pháp lý, giáo dục, bất động sản… hoạt động khá đa dạng, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Lợi thế vùng được khai thác để phát triển nông sản gắn với du lịch văn hóa. Nhiều nhà hàng khách sạn được đầu tư nâng cấp, hoàn thành đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên bên cạnh đó, thương mại dịch vụ của TP. Bắc Kạn vẫn còn một số hạn chế. Đó là công tác quy hoạch hạ tầng nói chung triển khai còn chậm. Hiệu quả sản xuất kinh doanh một số mặt hàng chưa cao; sản phẩm hàng hoá còn nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh còn yếu... Ngành công nghiệp phát triển chậm. Các cơ sở kinh doanh nông sản quy mô nhỏ và không tập trung. Các điểm du lịch, sản phẩm du lịch chưa rõ nét, chưa thu hút du khách…

Để tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới TP. Bắc Kạn đề ra một số nhiệm vụ cấp bách. Trong đó trọng tâm là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư trung tâm thương mại, xây dựng phát triển cụm công nghiệp Huyền Tụng. Khuyến khích việc hình thành tuyến phố chuyên doanh, khu phố mua sắm tập trung. Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt trên 4.000 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tăng cường đầu tư, phát triển làng nghề chế biến nông sản gắn với du lịch trải nghiệm. Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển các loại hình dịch vụ như: Y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư vấn pháp lý, bất động sản, xây dựng, viễn thông, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, dịch vụ xe khách…

Tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân về thương mại - dịch vụ; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, đầu tư dịch vụ hiện đại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác thương mại, dịch vụ. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường đầu tư để phát triển thương mại dịch vụ./.

Xem thêm