Y tế và sức khỏe cộng đồng

Trong tuần Bắc Kạn ghi nhận 22 ca F0

 

Xem thêm