Tụt 5 bậc về chỉ số CCHC, TP. Bắc Kạn chỉ đạo nóng để khắc phục

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, xếp hạng Chỉ số CCHC của thành phố Bắc Kạn chỉ đứng thứ 7/8 đơn vị cấp huyện của tỉnh. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và làm thế nào để khắc phục, đang là vấn đề nóng được thành phố quan tâm.
Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quán triệt tăng cường tinh thần, thái độ trách nhiệm phục vụ người dân. Trong ảnh: Hoạt động giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn phòng Một cửa) thành phố Bắc Kạn.

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quán triệt tăng cường tinh thần, thái độ trách nhiệm phục vụ người dân. Trong ảnh: Hoạt động giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn phòng Một cửa) thành phố Bắc Kạn.

Là trung tâm tỉnh lỵ, thành phố Bắc Kạn có nhiều thuận lợi về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, vật lực và cơ chế chính sách để triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC).

Những năm trước đây, thành phố luôn xếp thứ hạng cao trong lĩnh vực này. Năm 2021 chấm điểm chỉ số CCHC của thành phố đứng thứ 2/8 đơn vị. Ngày 18/12/2020 BCH Đảng bộ thành phố còn ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025 với nhiều giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ số CCHC của thành phố năm 2022 tụt xuống thứ 7/8 đơn vị, với điểm số 81,81/100 (Quyết định số 501/QĐ-UBND, ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022).

Ngay sau khi tỉnh công bố kết quả, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo "nóng" và tổ chức họp, phân tích làm rõ nguyên nhân. Qua đó cho thấy, một số tiêu chí như cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, điều tra xã hội học… bị trừ nhiều điểm; có hồ sơ quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; trong năm có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; tỷ lệ công chức đúng vị trí việc làm chưa đạt 100%; về nội dung cải cách tài chính công bị trừ điểm do có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá; tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động đạt tỷ lệ chưa cao…

Cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân tra cứu và nhập dữ liệu thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân tra cứu và nhập dữ liệu thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được xác định do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số chưa thường xuyên, quyết liệt. Trình độ công nghệ thông tin, nhận thức về công cuộc chuyển đổi số và tinh thần, thái độ thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của chuyển đổi số. Trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Ông Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn cho biết: Từ việc phân tích rõ nguyên nhân, ngày 09/5/2023 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND, nhằm khắc phục những nội dung tiêu chí bị mất điểm trong năm 2022, cải thiện và nâng cao xếp hạng chỉ số năm 2023.

Trong đó, Kế hoạch đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế như: Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa.

Tiếp tục quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao năng lực quản lý tài chính của chủ tài khoản và các bộ phận kế hoạch tài chính của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp; củng cố, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Hạn chế tối đa việc trao đổi văn bản giấy, thực hiện đúng quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử. Cập nhật đầy đủ, luân chuyển xử lý 100% hồ sơ giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh.

Ông Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: “Thành phố luôn coi CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua, thành phố quyết tâm khắc phục bằng các giải pháp quyết liệt, sát thực tế, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Mục tiêu là nâng hạng Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo”./.

Xem thêm