Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022

Ngày 31/10, UBND huyện Ngân Sơn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) năm 2022, tại trường THCS xã Vân Tùng.

thi tiểu phẩm giữa các đội thi của các khối lớp đã chuyển tải sinh động, hấp dẫn các nội dung tuyên truyền Ngày Pháp luật.
Phần thi tiểu phẩm của học sinh THCS Vân Tùng tại buổi tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022.

Hơn 200 học sinh cùng toàn thể giáo viên Trường THCS Vân Tùng được phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, với hình thức sân khấu hóa, gồm phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và thi tiểu phẩm giữa các đội thi của các khối lớp đã chuyển tải sinh động, hấp dẫn các nội dung tuyên truyền.

Những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trên địa bàn huyện, góp phần cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Từ đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua đó kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và Nhân dân./.

Đình Văn

Xem thêm