Ứng viên Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn báo cáo chương trình hành động

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/9, Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp, nghe ứng viên kiện toàn chức danh Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ứng viên Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương trình bày chương trình hành động.

Ứng viên Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương trình bày chương trình hành động.

Nhân sự được xem xét tham gia kiện toàn chức danh Trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương.

Các ứng viên Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (áo trắng) và Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Các ứng viên Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (áo trắng) và Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Hai ứng viên đã bốc thăm và lần lượt trình bày chương trình hành động; trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn.

Kết quả từ Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển là một trong những cơ sở quan trọng để tỉnh xem xét, bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm