Xây dựng chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập phát triển ổn định, bảo đảm các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đồng thời giảm tải cho các trường mầm non công lập, từ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo.
Giờ học của cô và trò Nhóm trẻ Hoa Mai (huyện Chợ Mới).

Giờ học của cô và trò Nhóm trẻ Hoa Mai (huyện Chợ Mới).

Sau triển khai thực hiện phương án xã hội hóa giáo dục đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi (năm học 2017 - 2018), việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, hình thành các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh dần hình thành, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ đến trường. Tuy nhiên, trong những năm qua, đã có những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động, hoặc xin giải thể. Một trong những nguyên nhân là do số lượng trẻ đến học ít, mức đóng góp của trẻ còn thấp, nên không bảo đảm cho cơ sở GDMN duy trì hoạt động.

Để khuyến khích phát triển và mở rộng quy mô hệ thống cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời giảm bớt gánh nặng về ngân sách và biên chế giáo viên cho Nhà nước, giảm quá tải đối với các trường mầm non công lập, nhất là khu vực trung tâm các huyện, thành phố trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh Bắc Kạn có 108 trường mầm non/108 xã, phường, thị trấn; có 243 điểm trường lẻ; tổng số 944 nhóm/lớp; tổng số trẻ đến trường trên 19.300 trẻ.

Hoạt động của Nhóm trẻ Họa Mi (TP. Bắc Kạn).

Hoạt động của Nhóm trẻ Họa Mi (TP. Bắc Kạn).

Theo dự thảo, trẻ em học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập; cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ được hỗ trợ tiền học, kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi, kinh phí nộp BHXH.

Theo kế hoạch, sau khi lấy ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay. Nghị quyết được thông qua kỳ vọng sẽ chia sẻ phần nào khó khăn cho gia đình trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, cũng như cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; giáo viên (có hợp đồng lao động đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm