Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 19/6, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp nghe các nhân sự ứng cử chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ứng viên Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.
Ứng viên Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động là các ứng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Nông Đức Di, Trưởng phòng Môi trường; Bế Đức Dương, Chánh Văn Phòng; Nguyễn Phúc Đán, Trưởng phòng Khoáng sản - Tài nguyên; Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường.

Ứng viên Nông Đức Di, Trưởng phòng Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn.

Ứng viên Nông Đức Di, Trưởng phòng Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn.

Sau khi báo cáo chương trình hành động, ứng viên trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn. Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận, là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm