Bắc Kạn nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

BBK - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay Bắc Kạn đã có 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Kim Lư và Quang Thuận. Năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 06 xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng Thắng là xã được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Rã Bản và Đông Viên, huyện Chợ Đồn. Theo kế hoạch, Đồng Thắng sẽ về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Hiện nay tổng số tiêu chí xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là: 10/19 tiêu chí; 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, giáo dục, văn hóa, thu nhập, thông tin và truyền thông, nghèo đa chiều, hành chính công, quốc phòng và an ninh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Đồng Thắng (Chợ Đồn).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Đồng Thắng (Chợ Đồn).

Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đang triển khai các giải pháp để hoàn thành. Như đối với tiêu chí quy hoạch, xã đã lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư sau khi có quy hoạch chung xây dựng xã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với tiêu chí Giao thông, hiện còn 0,79km đường trục thôn, liên thôn chưa được bê tông, cứng hóa; xã cũng đang triển khai 04 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 1,5km.

Để thực hiện tiêu chí Giáo dục, hiện xã đang xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Đối với tiêu chí Văn hóa, xã chưa lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng, do vậy cần nguồn lực hơn 89 triệu đồng để thực hiện điều này.

Đoàn công tác của huyện Chợ Đồn kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Thắng.

Đoàn công tác của huyện Chợ Đồn kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Thắng.

Theo ông Nông Quốc Huấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, để thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã gặp khó khăn nhất về tiêu chí thu nhập, nghèo đa chiều; các tiêu chí chưa đạt, xã cần hơn 500 triệu đồng để thực hiện, hoàn thiện…

Năm 2023, Chợ Đồn đề ra mục tiêu có 4 xã về đích nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay từ đầu năm huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện các tiêu chí.

Tỉnh Bắc Kạn đưa ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 06 xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 (bao gồm 04 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023, gồm: Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn; xã Cường Lợi, huyện Na Rì; xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn và 02 xã chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022: Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể); củng cố, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2022.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao là thực hiện Bộ tiêu chí và chính sách mới ban hành, văn bản Hướng dẫn để thực hiện còn thay đổi, chưa được thống nhất cụ thể nên việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm. Bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao đòi hỏi rất cao, như về giao thông đòi hỏi 100% đường giao thông nông thôn phải được cứng hóa, phải có ít nhất 01 trường học trên địa bàn đạt chuẩn mức độ 2. Ngoài ra, tiêu chí thu nhập cần tăng từ mức 42 triệu đồng lên 51 triệu đồng/người/năm để đạt nông thôn mới nâng cao, là nhiệm vụ rất khó khăn…

Tỉnh Bắc Kạn đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn mới nâng cao tại các địa phương; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Huy động mọi nguồn lực để sớm đưa các xã về đích nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao./.

Xem thêm