Bắc Kạn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023 sắp kết thúc, tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn vẫn đang thấp hơn bình quân cả nước. Do đó, từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp để tăng tốc giải ngân, đảm bảo hoàn thành tiến độ Trung ương giao.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khô ráo, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ công trình Trường Tiểu học Cổ Linh (Pác Nặm) để đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khô ráo, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ công trình Trường Tiểu học Cổ Linh (Pác Nặm) để đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.

Những tồn tại, hạn chế

Đến ngày 06/11, toàn tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công được 1.192,8/2.820,4 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (51,4%), không hoàn thành như dự kiến của tỉnh đề ra đầu năm là đạt trên 50%.

Cụ thể, vốn ngân sách địa phương cam kết giải ngân hết quý III đạt 62,1%, thực tế đến ngày 06/11 đạt 51,8% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương cam kết giải ngân hết quý III đạt 46%, giải ngân thực tế đạt 39,4% kế hoạch. Bên cạnh một số đơn vị giải ngân tốt, thì vẫn còn nhiều chủ đầu tư giải ngân rất chậm. Trong đó, cấp tỉnh có: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đạt 16%, Sở Y tế đạt 6,5%, Sở Xây dựng đạt 2,2%, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đạt 2%, Trung tâm công nghệ thông tin truyền thông tỉnh đạt 2,4%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân 0%. Đối với cấp huyện có một số địa phương như: Pác Nặm 34,7%, Chợ Đồn 42,6%, Chợ Mới 50,9%.

Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá: Nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư công chậm được cho là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng; một số dự án phải thực hiện điều chỉnh về quy mô; một số dự án trong những tháng đầu năm chủ yếu là chuẩn bị đầu tư hoặc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế chi tiết như: Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể; Xây dựng đường giao thông nội thị thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn..., nên tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân chậm.

Thi công Dự án xây dựng đường giao thông nội thị thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Thi công Dự án xây dựng đường giao thông nội thị thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Quyết liệt chỉ đạo tăng tốc về đích theo kế hoạch

Để chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân, công tác giao ban xây dựng cơ bản và các nội dung liên quan với các huyện, thành phố tổ chức ngày 20/10/2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình quyết liệt chỉ đạo các Ban QLDA, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản các dự án trong những tháng cuối năm 2023, đảm bảo kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị nhanh các thủ tục, chỉ đạo tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ chất lượng an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, đối với các dự án trọng điểm cần bám sát tiến độ thực hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công trình, khi có khối lượng được nghiệm thu thì làm thủ tục thanh toán ngay; các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương trình phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Nâng cao trách nhiệm, năng lực trong việc lập và quản lý hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; đôn đốc nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ như lập trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế - kỹ thuật; tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công các công trình.

Các đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành, cơ quan thẩm định xem xét thẩm định các hồ sơ dự án công trình trong thời gian sớm nhất; đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư dự án đảm bảo quy mô đầu tư hợp lý, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; có biện pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong GPMB; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác trong quá trình giải phóng mặt bằng theo quy định...

Quý IV là thời điểm các dự án sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu kết hợp với thời tiết thuận lợi, khô ráo, ít mưa, đây cũng là thời điểm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từ tỉnh đến địa phương, giai đoạn từ nay đến cuối năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh sẽ tăng tốc về đích đạt trên 95% theo kế hoạch đề ra./.

Xem thêm