Bạch Thông tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động

Trong các ngày 24 - 25/6, huyện Bạch Thông tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 với sự tham gia của 378 chiến sĩ, đến từ 14 trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 là dịp để huyện Bạch Thông đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp tại cơ sở.
Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 là dịp để huyện Bạch Thông đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp tại cơ sở.

Hội thao diễn ra các nội dung như: Duyệt đội ngũ, đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thể dục tay không; ném lựu đạn xa trúng hướng và chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ... 

Qua hội thao nhằm đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp tại cơ sở và khả năng vận dụng, thực hành của chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện ngày càng thiết thực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thao cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm