Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947 - 13/4/2022)

 Bộ CHQS tỉnh: Quan tâm, chăm lo lực lượng kế cận

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Người coi đó là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ. Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, xây dựng Quân đội cách mạng.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Người coi đó là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ sỹ quan trẻ. Bởi Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đó là nhiẹm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, xây dựng Quân đội cách mạng.
Cán bộ, sĩ quan trẻ Ban CHQS huyện Na Rì đọc báo sau giờ tăng gia, sản xuất.

Đội ngũ sĩ quan trẻ thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn chiếm 37,6% tổng số cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị, được tuyển chọn và đào tạo chính quy tại các học viện, nhà trường trong Quân đội, có kiến thức cơ bản, toàn diện về mọi mặt, đang đảm nhiệm các vị trí: Trợ lý cơ quan; trưởng, phó ban và tương đương; cán bộ chủ trì đơn vị từ cấp trung đội đến tiểu đoàn. Đây là lực lượng cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh.  

Đa số sĩ quan trẻ có lập trường chính trị tư tưởng, vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó với con đường binh nghiệp, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ sĩ quan trẻ trong LLVT tỉnh luôn phát huy và giữ vững truyền thống, đạo đức cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh; có lối sống trong sạch, giản dị, lành mạnh; ý thức tổ chức, kỷ luật nghiêm, tác phong công tác dân chủ; có tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống lại những thói hư tật xấu trong cơ quan, đơn vị.

Họ luôn là hạt nhân gắn kết các thành viên trong cơ quan, đơn vị, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác, có ý chí tiến thủ, cầu tiến. Nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo, chỉ huy, có phương pháp, tác phong công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội yêu mến.

Có thể kể đến những gương điển hình như: Trung úy Dương Thu Trang, trợ lý Ban Tài chính, Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Vũ Văn Luân, nhân viên Quân y Ban CHQS huyện Na Rì có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hơn 10 lần hiến máu tình nguyện; Trung úy QNCN Lưu Thành Đạt, nhân viên Văn Phòng, Bộ CHQS tỉnh 5 năm liền được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Thiếu tá Triệu Văn Chuyển, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh có tác phong làm việc sâu sát, chỉ huy quản lý đơn vị chặt chẽ, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức Đảng của cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp; Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Phó ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh luôn gương mẫu trong công việc, tác phong chỉ huy dứt khoát, luôn được đồng đội quý trọng; Thượng úy QNCN Nguyễn Đình Chinh, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu và Thượng úy QNCN Lê Trung Kiên, Ban CHQS huyện Ngân Sơn khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã viết đơn tình nguyện tham gia vào miền Nam chống dịch...

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, thì đội ngũ sĩ quan trẻ còn một số hạn chế như: Chưa có kinh nghiệm trong công tác quốc phòng quân sự địa phương; năng lực, trình độ chuyên môn của một số ít cán bộ, sĩ quan trẻ có mặt còn hạn chế...

Để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa hồng, vừa chuyên, là nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh xác định tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, có niềm tin vững chắc vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò tầm quan trọng, ảnh hưởng của đội ngũ sĩ quan trẻ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, trình độ, động cơ phấn đấu, ý thức trách nhiệm của sĩ quan trẻ để có hướng bồi dưỡng, sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy tốt những ưu điểm của đội ngũ sĩ quan trẻ, mạnh dạn trong đề bạt, bổ nhiệm sĩ quan trẻ, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ thử thách để các đồng chí đó trưởng thành và phát triển.

Ba là, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tham mưu triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ huy bộ đội; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho sĩ quan trẻ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nhân cách người cán bộ sĩ quan trong Quân đội. Mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong cơ quan, đơn vị phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công tác cho sĩ quan trẻ noi theo.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ huy phải thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ kịp thời những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho đội ngũ sĩ quan trẻ yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị. Thường xuyên quan tâm đến quyền lợi chính trị, nhu cầu chính đáng, đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội đối với đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay. Đặc biệt là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có đời sống văn hoá, tinh thần trong sạch lành mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động./.

Đại tá Hứa Chiến Thắng (Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh)

Xem thêm