Các hoạt động chính tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn

BBK - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn sẽ chính thức khai mạc vào 19h30 ngày 10/11/2023 tại sân khấu Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Chợ Đồn, với nhiều nội dung hấp dẫn.

Xem thêm