Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Chợ Đồn

Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.

Từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt khá; tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện ổn định; thị trường hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; các vấn đề phát sinh khác được huyện chỉ đạo, quan tâm và xử lý đúng quy định.
Trong sản xuất công nghiệp, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, qua đó, hoạt động công nghiệp trên địa bàn dần phục hồi, ổn định và đạt kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022 ước đạt gần 431 tỷ đồng, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt trên 107 tỷ đồng, đạt 92,72% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 28.147 tấn, đạt trên 96% kế hoạch; sản lượng lương thực bình quân ước đạt hơn 550kg/người/năm; đàn đại gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Đối với các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong năm huyện được giao hơn 22 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân được 1,8 tỷ đồng, đạt 8,2%. Vốn thực hiện đầu tư công năm 2022 được giao trên 37 tỷ đồng, giải ngân đến 30/10 đạt 56% kế hoạch vốn. Các loại vốn chưa được giải ngân, đó là: Vốn sự nghiệp được giao trên 14,6 tỷ đồng; vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới được giao trên 41 tỷ đồng; vốn mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao trên 3 tỷ đồng.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình-Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Đồn kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất thuộc Dự án di dời khẩn cấp 16 hộ dân tại vùng sạt lở thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái. Vướng mắc trong việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trường THTP Bình Trung; tỉnh xem xét giao cho các xã làm chủ đầu tư các công trình trị giá dưới 1 tỷ đồng áp dụng cơ chế đặc thù…

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn có định hướng và hướng dẫn cụ thể như: Hướng dẫn định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Mầm non xã Phương Viên, Yên Thịnh; Trạm Y tế xã Ngọc Phái…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc xử lý dịch bệnh cúm B phát sinh trong thời gian gần đây. Hai tháng tới là thời điểm gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu năm, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường thu ngân sách…/.

Thu Trang

Xem thêm