Chương trình trồng 60.000 cây xanh "Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 24/3, tại Trung đoàn 750 - Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng 60.000 cây xanh "Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh".
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Các đại biểu tham gia trồng cây.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thái nguyên đã trao tặng 1.000 cây lát hoa. Sau Lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng số cây trên tại khuôn viên Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ CHQS tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn mỗi đơn vị tặng 1.500 cây mỡ cho Trung đoàn 750, đơn vị phấn đấu trồng toàn bộ số cây xanh trong tháng 4.

Cán bộ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái nguyên tham gia trồng cây xanh.

Cán bộ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái nguyên tham gia trồng cây xanh.

Thông qua hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2023 và Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Chính phủ. Được biết, trong năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu trồng 160ha rừng, trong đó trồng cây phân tán 30ha./.

Xem thêm