Đánh giá công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2022. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2022 Ban Chỉ đạo, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì triển khai tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với các chuyên đề chuyên sâu như: Tổng kết thực tiễn công tác phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 và giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đánh giá việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2021; giải pháp phát huy và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2022 – 2030. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm các đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2021; giải pháp thực hiện giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030. Đánh giá thực trạng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số cho hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, đề xuất giải pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, các địa phương, đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng.

Đối với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 28/12/2021 về tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022. Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thông qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những mặt đạt được, làm rõ những hạn chế trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2022 và đóng góp nhiều ý kiến đối với nhiệm vụ năm 2023; phân tích rõ và xác định những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh xây dựng nội dung công tác năm 2023 và công tác đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đối với công tác kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2023-2025, Ban Chỉ đạo lựa chọn những sự kiện để thực hiện tuyên truyền, kỷ niệm với hình thức, quy mô tổ chức phù hợp. Trong các sự kiện tuyên truyền, kỷ niệm năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)./.

Xem thêm