Đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa cho các xã vùng ATK, CT229

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 22/02, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 1 triển khai thực hiện Quyết định của Tư lệnh Quân khu về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa cho các xã vùng ATK, CT229 và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa tỉnh Bắc Kạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa cho các xã vùng ATK, CT229 và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nhận được các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 1 về hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa tỉnh Bắc Kạn, Đoàn công tác của Quân khu 1 đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Ban CHQS các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì và cấp ủy, chính quyền địa phương 15 xã thuộc vùng CT229 và ATK trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế.

Qua khảo sát, Đoàn công tác đã tổng hợp và đề xuất các hạng mục đầu tư (dự kiến) như sau: Hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp 06 nhà văn hoá thôn, xã (xây mới 02 nhà văn hoá xã, 02 nhà văn hoá thôn; nâng cấp mái vòm 01 nhà văn hoá xã; cải tạo 01 nhà văn hoá thôn), tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hỗ trợ thiết chế văn hoá cho 02 nhà văn hoá xã; 44 nhà văn hoá thôn, tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 01 xã làm đường giao thông, tổng kinh phí 450 triệu đồng; cải tạo, tu bổ Công đồn Phủ Thông. Đến nay, các địa phương đã rà soát, họp, xét, hoàn chỉnh danh sách 300 hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ là 20 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc đầu tư hạ tầng thiết chế văn hóa cho các xã vùng CT229, ATK thuộc địa bàn 3 huyện của tỉnh Bắc Kạn và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở là hoàn toàn phù hợp, tạo điều kiện cho các địa phương có địa điểm, điều kiện để tổ chức hội họp và các hoạt động tập trung của Nhân dân; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cụ thể hóa các văn bản của Quân khu 1; tham mưu đề xuất với lãnh đạo tỉnh ban hành các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện phải chặt chẽ, bài bản, thuyết phục, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, hoàn thành trong năm 2023./.

Bích Lạng (Bộ CHQS tỉnh)

Xem thêm