Hướng dẫn triển khai các mô hình của Đề án 06

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các mô hình phục vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tham gia tập huấn có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án 06 Công an tỉnh; lãnh đạo và cán bộ tham mưu triển khai thực hiện đề án 06 của các sở, ngành liên quan.

Để triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức hướng dẫn, triển khai 43 mô hình. Tập trung vào các nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiện ích phát triển kinh tế - xã hội; tiện ích phục vụ công dân số; nhóm số hoá, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính; nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trong tổng số 43 mô hình, Bộ công an xác định có 24 mô hình có thể triển khai được ngay; 27 mô hình miễn phí không phải đầu tư. Các doanh nghiệp có giải pháp triển khai, đề xuất giải pháp kỹ thuật của các mô hình gồm: FPT; Viettel; MK; VNPT; RAR (C06); GTEL và ETC-EPAY. Với từng loại mô hình, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về các bước triển khai, các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thực hiện và các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả công tác điều tra cơ bản để tổ chức triển khai tại địa phương./.

Xem thêm