Khau Chủ - điểm sáng xã Thanh Vận

 

Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận (Chợ Mới) là một trong những tập thể tiêu biểu đại diện cho đại hội lần này. Cách trung tâm xã khoảng 3km, với hai dân tộc anh em Tày và Kinh sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm khoảng 97%. Đời sống nhân dân trong thôn chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi.   Hiện nay trong thôn có 67 hộ và 298 nhân khẩu, có tổng diện đất nông nghiệp là 26ha.

Khau Chủ - điểm sáng  xã Thanh Vận ảnh 1
Đồng bào trong thôn Khau Chủ đang tích cực thu hoạch vụ mùa.

 Trong những năm qua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng, thôn Khau Chủ luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền từ huyện đến xã và các ban ngành đoàn thể ở địa phương, từ đó tình hình kinh tế của nhân dân ngày một nâng cao xóa đói giảm nghèo.

    Tsự phấn đấu làm kinh tế của nhân dân trong thôn thông qua các lớp tập huấn nên nhân dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất như: chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh từ 2 vụ lên 3 vụ, phát triển trồng rừng theo các dự án…Phát triển kinh tế có hiệu quả, vì vậy mức thu nhập của nhân dân ổn định từ đó xóa được hộ đói, giảm được hộ nghèo trong những năm qua.

Ông Nguyễn Đình Đức-Trưởng thôn Khau Chủ cho biết: “Không chỉ phát triển kinh tế mà bên cạnh đó việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng-Pháp luật nhà nước trong thôn được cấp ủy luôn triển khai kịp thời đến nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu là điểm sáng của Thanh Vận”.

Với sự đoàn kết, gắn bó của các dân tộc trong thôn đã đóng góp không nhỏ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là tập thể tiểu biểu đại diện tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số của huyện Chợ Mới được tổ chức vào ngày 26/10/2009.

Bích Ngọc

Xem thêm