Kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 19/12, Sở giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 tại huyện Bạch Thông.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Bạch Thông.
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Bạch Thông.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xã Vi Hương, Lục Bình cho thấy, đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có 14/14 đơn vị cấp xã và cấp huyện đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non; 14/14 đơn vị cấp xã và cấp huyện đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 02/14 đơn vị cấp xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; 12/14 đơn vị cấp xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; cấp huyện đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Đối với xóa mù chữ, có 14/14 đơn vị cấp xã đạt mức độ 2; cấp huyện đạt tiêu chuẩn mức độ 2.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới huyện Bạch Thông tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Có kế hoạch mở lớp giáo dục thường xuyên cấp THCS và lớp xóa mù chữ để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn công tác sẽ hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục, đề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của huyện Bạch Thông./.

X.N
 

Xem thêm