Lặng thầm góp những chiến công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (13/5/1953 – 13/5/2023) lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có những đóng góp quan trọng góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế đất nước, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh kinh tế.
Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trạm 220kV Bắc Kạn.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trạm 220kV Bắc Kạn.

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các loại tội phạm núp bóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp... đã lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để hoạt động phạm tội, gây mất ổn định an ninh chính trị trên lĩnh vực kinh tế. Những tác động đó đặt ra cho lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn nhiều thách thức.

Trên cơ sở Nghị quyết và chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Công an tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại địa phương, ngay từ đầu năm, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ quan doanh nghiệp.

Đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự; các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn các ngành kinh tế trọng điểm, hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công trình, lưới điện cao áp; Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của hệ thống Kho bạc Nhà nước quản lý, của các tổ chức tín dụng; Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Lực lượng An ninh kinh tế chủ động nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự.

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các công trình, mục tiêu trọng điểm về kinh tế, các sự kiện quan trọng về kinh tế diễn ra ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách tại các cơ quan, doanh nghiệp; tiến hành rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở, thành viên các nhà đầu tư nước ngoài khi có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra...

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các vụ, việc phát sinh trên lĩnh vực kinh tế để tham mưu xử lý kịp thời.

Từ năm 2007 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 100 vụ việc trên lĩnh vực kinh tế như: Hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, trốn thuế, thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn trái phép, các sai phạm trong tổ chức, đấu thầu quản lý dự án gói thầu, các sai phạm trong quản lý tín dụng...

Điển hình như: Ngày 19/7/2022, qua công tác nắm tình hình, phát hiện 01 nhóm khoảng 15 người đang có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi (Chợ Đồn), Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Chợ Đồn tổ chức kiểm tra, phát hiện và thu giữ khoảng 5 tấn quặng, 01 máy nén khí, 01 máy khoan hơi nổ (60 thỏi thuốc nổ, 85 kíp, 03 cuộn dây cháy chậm) và một số đồ dùng khác sử dụng cho việc khai thác trái phép khoáng sản. Sau đó bàn giao toàn bộ số tang vật vi phạm cho Cơ quan An ninh điều tra để khởi tố điều tra theo thẩm quyền.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng An ninh kinh tế đã có những đóng góp quan trọng, trực tiếp góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế đất nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an các chủ trương, chính sách, pháp luật và chương trình, kế hoạch trong trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế của địa phương./.

Ngọc Ánh (Công an tỉnh)

Xem thêm