Ngân hàng NHCSXH huyện Na Rì:

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Na Rì luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Qua đó, góp phần quản lý tốt và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì tổ chức giải ngân tại xã Cư Lễ.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì tổ chức giải ngân tại xã Cư Lễ.

Hiện nay, ngoài số cán bộ chuyên môn của NHCSXH huyện đang thực hiện nhiệm vụ, còn có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã, các trưởng thôn/tổ trưởng và 236 tổ TK&VV (giảm 9 tổ TK&VV so với năm 2021) trong toàn huyện.

Hoạt động của các tổ TK&VV theo nguyên tắc tự nguyện, cùng giúp đỡ nhau trong vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm theo quy định. Ban quản lý tổ TK&VV có nhiệm vụ tổ chức bình xét công khai những hộ có đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách, có sự quản lý, hướng dẫn, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và phê duyệt của UBND cấp xã về đối tượng vay vốn.

Tổ TK&VV thôn Pò Pái, xã Cư Lễ do chị Hoàng Thị Cười làm tổ trưởng có 33 tổ viên tham gia, chủ yếu có nhu cầu về vốn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi. Tổng dư nợ hiện tại của tổ đạt gần 2 tỷ đồng. Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, tổ TK&VV thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn; đôn đốc các hộ vay trả lãi đúng hạn. Đồng thời, tích cực vận động hộ vay tiết kiệm chi tiêu, hình thành thói quen gửi tiết kiệm. Đã có nhiều hộ sử dụng vốn tín dụng chính sách hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, như: Dương Thị Minh, Nông Thị Ảnh, Lâm Thị Lành…

Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, các tổ TK&VV là một bộ phận không thể thiếu trong mô hình hoạt động triển khai tín dụng chính sách của NHCSXH. Hoạt động của các tổ TK&VV có tính chất quyết định đến chất lượng tín dụng trên địa bàn, vì vậy, việc thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hằng tháng NHCSXH huyện phối hợp thực hiện rà soát, chấm điểm phân loại làm cơ sở cho việc sắp xếp, củng cố lại các tổ TK&VV hoạt động yếu kém.

Trong tổng số 236 tổ TK&VV trên địa bàn huyện hiện nay, Hội Phụ nữ quản lý 68 tổ, Hội Nông dân quản lý 65 tổ, Hội Cựu chiến binh quản lý 53 tổ, Đoàn Thanh niên quản lý 50 tổ; bình quân 01 tổ TK&VV có 24 tổ viên. Dư nợ bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/tổ.

Theo đánh giá của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, có 228 tổ TK&VV xếp loại tốt, 07 tổ TK&VV xếp loại khá, 01 tổ TK&VV xếp loại trung bình, không có tổ TK&VV hoạt động yếu kém.

Năm 2022, doanh số cho vay lũy kế đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 gần 21 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 388 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2021 là gần 59 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 17,9%. Đạt được kết quả này có vai trò rất quan trọng của các tổ TK&VV.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì Hoàng Văn Thái, tổ TK&VV được ví như “cánh tay nối dài” trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách, góp phần giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, giảm chi phí, thời gian cho người vay và tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV có ý nghĩa rất quan trọng, được xem là mạng lưới cơ bản, trực tiếp làm nhiệm vụ ủy thác, quyết định chất lượng ủy thác.../.

Xem thêm