Ngân Sơn đính chính nội dung danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

BBK - Ngày 16/6/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 huyện Ngân Sơn đã ban hành thông báo số 108/TB-HĐTD về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo có một số sơ xuất cần đính chính, như sau:

Xem thêm